Contoh Kesimpulan Assignment Perniagaan Emas

 

Elavarassan Suppiah

Kesimpulan

 Secret Recipe telah ditubuhkan dengan baik di pasaran yang unik . Operasi yang dijalankanmenghasilkan pertumbuhan yang stabil dan keuntungan. Perniagaan ini melabur dalam penyelidikan dan pembangunan sebagai salah satu element penting mereka dalam melabur dan hasilnya mereka memenuhi menu yang sesuai dengan trend terkini serta cita rasatempatan apabila mengembangkan sayap ke peringkat global. Oleh itu penyelidikan pasaranadalah penting sebelum membuka cawangan baru . Ini mengelakkan mereka daripadamelakukan apa-apa kesilapan apabila melabur dalam membuka cawangan tersebut . Padamasa yang sama mereka juga tidak membuka beberapa cawangan jika permintaan tidak mencukupi di kawasan-kawasan dan mengelakkan pembukaan berhampiran mana-manacawangan yang sedia ada kerana mereka tidak menggalakkan persaingan di kalangan!rancaisi mereka . "ereka menyediakan ruang latihan yang mencukupi dan pasaran untuk !rancaisi terbuka luas. Perniagaan berasakan pra-operasi dijalankan apabila memasuki negara baru seperti #hina. "ereka mengumpul kelemahan kemudian melaksanakan penyelesaianyang sesuai serta menjadi !leksibel untuk memenuhi menu untuk disesuaikan dengan rasatempatan dan permintaan. Satu-satunya permulaan !rancais di negara tersebut selepaskejayaan operasi perintis . Secret Recipe adalah perniagaan !rancais juga semakin meningkatdi dalam $egara dan di peringkat antarabangsa . "ereka mem!rancaiskan perniagaandilahirkan di "alaysia mengambil langkah dengan teliti sehingga hari ini ia telahdibelanjakan di peringkat antarabangsa dengan lebih daripada %&' cawangan. (ejayaanmereka adalah didorong oleh !alsa!ah mereka iaitu mengamalkan piawaian kualiti dan tingginilai jenama yang paling penting untuk Secret Recipe. "ereka berusaha untuk memberikankepuasan yang terbaik kepada pelanggan mereka yang dihargai. "ereka akan terusmenyediakan perkhidmatan peribadi yang mesra di luar jangkaan pelanggan dan berkhidmat produk berkualiti premium.

Penutup

"elalui kajian ini pengkaji dapat mengenal pasti aktiviti perniagaan yang dijalankan olehSyarikat Secret Recipe )SR*. +enis pengeluaran yang dilakukan oleh syarikat Secret Recipekek , ca! Sdn.hd ialah pengeluaran makanan dan minuman. Secret Recipe menawarkan

Он являл собой печальное зрелище. - Это сделаю я, - сказал он, встал и, спотыкаясь, начал выбираться из-за стола. Сьюзан, чуть подтолкнув, усадила его на место. - Нет! - рявкнула.  - Пойду я! - Ее тон говорил о том, что возражений она не потерпит.

0 thoughts on “Contoh Kesimpulan Assignment Perniagaan Emas”

    -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *